Vertrouwenscommissie


Vertrouwenscommissie Verenigingen DEV-Arcen, TCA, Jong arcen en AV Flash

Hulp bij benadeling, ongewenste omgangsvormen en gedragingen.
Discriminatie, pesterijen, seksuele intimidatie, agressie, en ongepaste omgangsvormen. Dit zijn allemaal gedragingen die we bij genoemde verenigingen niet tolereren. Voor onze verenigingen zijn respect, integriteit en aangepast gedrag uiterst belangrijk. Toch kunnen er zaken voorkomen die strijdig zijn met deze uitgangpunten. Dit is dan ook de reden waarom onze verenigingen een vertrouwenscommissie hebben ingesteld. Bij deze vertrouwenscommissie kun je terecht als je- op welke manier dan ook- niet correct behandeld bent of in je belangen aangetast voelt.
Wanneer kun je de vertrouwenscommissie inschakelen/ raadplegen;
Bij ongewenste omgangsvormen.
Bij gedragingen die in strijd zijn met de gedragsregels.

Ad 1; Ongewenste omgangsvormen;

Met ongewenste omgangsvormen wordt elke vorm van onheuse bejegening en (seksueel) intimiderend, vernederend, bedreigend en onfatsoenlijk gedrag bedoeld. Het gaat er hierbij niet om hoe een ander iets bedoeld heeft maar hoe JIJ dit ervaren hebt.
Overkomt een van bovenstaande zaken je of loop je hier tegenaan, onderneem dan actie. De kans bestaat anders dat de betreffende persoon volhardt in zijn gedrag waardoor jij of anderen je niet meer prettig voelen bij de vereniging. Je kunt hierbij de betreffende persoon aanspreken op zijn gedrag. Wil of kun je dat niet, wend je dan tot de vertrouwenscommissie.

Ad 2; Gedrag in strijd met de gedragsregels.

in de bijlage tref je de gedragsregels aan. Dit zijn de regels waaraan een ieder zich binnen de vereniging (en eventueel daarbuiten) heeft te gedragen. Het zijn dus de normale waarden en normen waaraan men zich te houden heeft. Deze gelden voor alle drie de verenigingen. Aan de hand van de gedragsregels kan worden getoetst of iemand zich aan de geldende afspraken heeft gehouden en de vereniging en/ of haar leden niet in diskrediet heeft gebracht.
Zie je personen die zich in strijd gedragen met deze regels, handel dan ook hier zoals genoemd onder ad 1.Vertrouwenscommissie.

Er is een vertrouwenscommissie die bestaat uit vijf personen, die al dan niet, een binding hebben met een van de verenigingen. Afhankelijk van de aard van de klacht zal een of meerdere leden van de vertrouwenscommissie in overleg met jou, bepalen hoe hiermee verder wordt omgegaan.
om de drempel zo laag mogelijk te maken hebben wij als vertrouwenscommissie besloten om een rechtstreeks emailadres te gaan hanteren.
Dit adres luidt: vertrouwenscommissiearcen@gmail.com  

De leden van de vertrouwenscommissie: vlnr: Jos, Hennie, Jacqueline, Hans, Martien.