Toekomstvisie SVArcen


De afgelopen maanden heeft het bestuur van SVArcen in nauwe samenwerking met de verenigingen hard gewerkt aan een gezamenlijke toekomstvisie.
Deze toekomstvisie is een zogenaamd droomdocument maar zal als leidraad gaan dienen voor het beleid van SVArcen in de komende jaren.

De toekomstvisie kunnen jullie hier bekijken.