Q&A


Vragen en antwoorden over Omnivereniging Arcen
Na jaren van voorbereiding hebben vier verenigingen in Arcen het voornemen om in 2020 samen te gaan in Omnivereniging Arcen. Die vier zijn tennisvereniging TCA, verkenners Jong Arcen, voetbalvereniging DEV-Arcen en volleybalvereniging AV Flash. Door het coronavirus heeft het fusieproces helaas enkele maanden vertraging opgelopen.  
 
Op donderdag 10 december, aanvang 20.00 uur, houdt elke vereniging een speciale digitale Algemene Ledenvergadering. Doel van de ALV’s is de instemming van de leden van iedere vereniging te krijgen om de fusie uit voeren. Wij hebben er om praktische redenen gezamenlijk voor gekozen om vragen alleen 72 uur vooraf in te dienen en op de avond zelf geen vragen te beantwoorden. Er kan alléén op de avond zelf worden gestemd.
Mocht je niet in de gelegenheid zijn om de ALV bij te wonen, maar wil je toch stemmen, dan kun je de volmacht gebruiken. Hoe die werkt staat in het antwoord bij vraag 9 beschreven.

We kunnen ons voorstellen dat je vragen over de fusie hebt. We hebben een reeks van vragen met antwoorden opgesteld. Vragen die we onszelf hebben gesteld. Maar ook vragen die leden van de aangesloten verenigingen ons voorleggen. Blijf die vragen stellen! Je kunt tot uiterlijk 72 uur voor de vergadering (dinsdag 7 december 20.00 uur) schriftelijk of per mail je vraag aan de secretaris van je vereniging voorleggen. De vragen vanaf Q29 zijn nieuw vergeleken met de vorige Q&A. Tevens is het antwoord bij Q9 aangepast.

Q&A - Vragen en antwoorden over Omnivereniging Arcen


Uiterlijk op 9 december zetten we een update van vragen en antwoorden (Q&A Omnivereniging) op de site van SVArcen.
De nieuwste vragen staan onderaan de lijst.
 
Conceptbestuur Omnivereniging Arcen