Nieuwe Vertrouwenscommissie SVArcen


De samenwerkende verenigingen vinden het belangrijk dat er een loket is waar leden naar toe kunnen stappen met problemen die van vertrouwelijke aard zijn. Denk hierbij aan pesterijen, agressie of andere negatieve omgangsvormen waarbij een lid zich onprettig, gekwetst of onveilig voelt. Hiervoor is er in 2008 een gezamenlijke vertrouwenscommissie in het leven geroepen. Daarvoor was er overigens al enkele jaren een commissie voor DEV-Arcen actief. De commissie heeft een luisterende, adviserende en ondersteunende taak.

Onlangs hebben de leden van de vertrouwenscommissie aangegeven er mee te stoppen. Na al die jaren vonden ze het goed het stokje over te dragen. Martien Tönissen, Hennie Rheiter-Imming, Hans Reutelingsperger en Jacqueline in ’t Zandt hebben vanaf de start de aangesloten clubs en haar leden van raad en daad voorzien. Ze hebben in die jaren regelmatig hun toegevoegde waarde bewezen. Ontzettend bedankt daarvoor. Het bestuur van SVArcen heeft ze op gepaste wijze bedankt.

We zijn blij te kunnen melden dat we er snel in geslaagd zijn nieuwe, en net zo gemotiveerde, personen te vinden die de commissie gaan bemannen. Ook de nieuwe vertrouwenscommissie bestaat uit 4 personen. Dat zijn Mariska Brauers, Lieke Geurts, Jolien Rheiter, en Wilfred Alblas Ze zijn voor de diverse clubs en haar leden geen onbekenden. Hieronder stellen we ze graag aan je voor.

De commissieleden bespreken binnenkort hoe ze hun rol gaan invullen. Loop je ergens tegenaan waar je de commissieleden voor nodig denkt te hebben, neem dan met één van hen contact op.

Mariska Brauers: 0631 292598 of mariskabrauers@gmail.com
Lieke Geurts: frankenlieke@home.nl
Jolien Rheiter: 0651 081110 of jolienr@hotmail.com
Wilfred Alblas: Wilfred.alblas@ziggo.nl
Om per mail snel en gemakkelijk bereikbaar te zijn heeft de commissie bovendien een eigen mailadres: vertrouwenscommissiearcen@gmail.com.

We wensen de nieuwe commissieleden veel succes en voldoening.

Bestuur SVArcen


De nieuwe vertrouwenscommissieMariska Brauers

Mijn naam is Mariska Brauers, moeder van twee kinderen en woonachtig in Arcen.
Ik vind het leuk om me bezig te houden met de gezondheid, ontwikkeling en het
gedrag van de mens. Hier heb ik als pedagogisch medewerker en als zelfstandige
ondernemer (kindercoach en therapeut i.o.) mijn werk van gemaakt. Het is een
mooi en dankbaar proces om onderdeel te mogen zijn van mensen met een
hulpvraag. Mijn vrije tijd vul ik graag in met mijn gezin. Ik speel tennis en
volleybal en geniet van wat het leven te bieden heeft!

Lieke Geurts
Ik heb bijna 18 jaar gevoetbald bij DEV-Arcen. Ik heb altijd in Arcen
gewoond, tot voor 10 jaar terug, sindsdien woon ik  in Venlo, maar heb
nog altijd binding met Arcen door familie. In het dagelijks leven ben ik
werkzaam als huisarts in Venlo. Hierdoor ben ik voor veel patiënten al een
luisterend oor en adviserend, ik denk dit goed van pas komt in de
vertrouwenscommissie. Door mijn zitting in de vertrouwenscommissie hoop
ik bij te kunnen dragen een goed sportklimaat bij de verenigingen.

Jolien Rheiter
Als kind ben ik een lange tijd lid geweest bij Jong Arcen. Hierna heb ik ongeveer
 10 jaar gevoetbald bij DEV-Arcen, eerst bij de meisjes en daarna bij de dames.
Momenteel woon ik in Venlo, maar ik ben nog vaak in Arcen te vinden. In het
dagelijks leven werk ik als gedragsdeskundige/basispsycholoog bij Dichterbij.
Hier werk ik met mensen met een licht verstandelijke beperking en
gedragsproblematiek. Iets betekenen voor een ander, een luisterend oor bieden,
uitgaan van kansen en mogelijkheden en samen op zoek gaan naar de juiste weg
die bewandeld dient te worden om krachtiger te worden zijn voor mij belangrijke
 uitgangspunten. Ik hoop met deze uitgangspunten een steentje bij te kunnen
dragen in de vertrouwenscommissie.

Wilfred Alblas
Ik ben sinds 2017 woonachtig en heb me aangesloten bij de wandelvoetballers
van DEV Arcen. In het dagelijks leven werk ik bij Stichting Het Limburgs
Landschap aan het beheren en beschermen van de mooie natuur en het
waardevolle erfgoed dat Limburg rijk is. Ik vind het goed dat er binnen SV
Arcen een vertrouwenscommissie is. Overal waar mensen samen werken, sporten
of muziek maken kunnen zich problemen voordoen, en mensen te maken krijgen
met ongewenst gedrag. Dan bij iemand terecht kunnen die je verhaal aanhoort,
en je helpt een oplossing te zoeken is dan erg belangrijk. Daar willen we
als vertrouwenscommissie graag invulling aan geven.