Corona Regels SVA Activiteiten


Onderstaand ziet u de regels/richtlijnen die wij hebben opgesteld i.vm. de corona regels van de overheid:

 1. Kinderen mogen niet eerder dan 5 minuten voor aanvang aanwezig zijn.
 2. Blijf niet staan wachten bij de ingang en/of uitgang.
 3. Het is niet toegestaan voor ouders om binnen de omheining van het terrein te komen of te blijven kijken.
 4. Na afloop kan de ouder het kind bij de uitgang ophalen
 5. Ouders mogen niet meer dan 5 minuten voor het einde van de activiteit aanwezig zijn om het kind op te halen. Denk hierbij aan de 1,5 meter regel.
 6. We willen alle kinderen vragen vooraf hun handen goed te wassen, op de locatie is er geen toilet aanwezig en ook geen stromend water. Daarnaast  is het wenselijk dat kinderen vooraf naar het toilet zijn geweest.
 7. Alle activiteiten vinden buiten plaats, zorg dus dat je kind(eren) gepast gekleed is/zijn.
 8. Smeer uw kind (indien nodig) thuis in met zonnebrandcrème.
 9. De begeleiding van de activiteiten zal geschieden volgens de richtlijnen. 1 leider per 10 kinderen (exclusief een corona-coördinator). Onze coördinator is te herkennen aan een geel hesje.
 10. Indien uw kind of iemand in het gezin luchtwegklachten of koorts heeft, dan kan er helaas niet deelgenomen worden aan de activiteiten.
 11. Mocht de activiteit om wat voor reden dan ook niet door kunnen gaan ontvang u een email die u heeft ingevuld bij het aanmelden. Controleer deze dus voorafgaand aan de activiteit even.
 12. Er worden geen handen geschud of ander lichamelijk contact gemaakt tussen de leiding en de kinderen.